JFK arhitekturno oblikovanje arhitekturno oblikovanje

oblikovanje prostora in notranje opremeoblikovanje pohitva ter industrijsko oblikovanjegrafi?no oblikovanjevizualizacije in multimedijske reitvekonceptualno oblikovanje
PDC Mass Domaleokolica individualne hieprodajalne obutve MASSkuhinja IKEA MB1prodajalne obutve SHOXXESkuhinja v zidaniciprodajalne obutve ZAZZAKoliba CKuhinja C
  informacije o podjetju  povezave
fasada
Oblikovanje zunanjosti in notranjosti prostorov kot so prodajalne, gostinski lokali, poslovni prostori, razstavni prostori, gledalika, filmska in TV scenografija, stanovanja, individualne hie,...

Z dispozicijo tipske, tipizirane ali unikatne opreme, svetovanje in predlogi za izbiro materialov, sistemov in bivanjskih principov.

idejni predlog
V obliki 2D in 3D predstavitve idejnega predloga, z izdelavo fotorealisti?nih podob in z interaktivnim navideznim sprehodom skozi prostor.

projekt za izvedbo
V obliki detajlnih na?rtov prostora ter unikatne opreme v 2D in 3D obliki.

grafi?na oprema
V obliki simulacij ter fotorealisti?nih upodobitev in fotomonta.

oblikovanje prostora in notranje opreme